Meld deg inn i Erotismen elektronisk

Du har mulighet til å melde deg inn i Erotismen elektronisk.
Du signerer innmeldingen ved hjelp av BankID.
I Norge kan man ikke være medlem av flere tros- eller livssynssamfunn samtidig.
Du er derfor nødt til å melde deg ut av eventuelle tros- og livssynssamfunn du allerede er medlem av før du kan melde deg inn i Erotismen.

For å kunne motta støtte fra staten må vi levere inn medlemslisten hvert år.
Denne listen må blant annet inneholde personnummeret til hvert medlem.
Vi henter derfor ut relevant informasjon fra BankID når du signerer innmeldingen.