Formål

Formålet med Erotismen står forankret i foreningens vedtekter:

Erotismen er et humanistisk sekulært livssynsamfunn. Erotismens formål er å legge til rette for et fellesskap for mennesker som deler Erotismens livssyn og verdier.

Foreningen Erotismen arbeider for å fremme et livssyn som understøtter enkeltmenneskets rett til å leve livet slik individet selv ønsker, basert på frihet og ansvar for sine egne valg.

Å arbeide for et fordomsfritt samfunn der enkeltmennesket kan utforske og utvikle sin selvforståelse, leve ut sine lyster og behov, alene eller sammen med likesinnede. Individet har derigjennom et klart etisk ansvar for seg selv, og for hvordan man forholder seg til andre mennesker. Erotismen fremmer verdier som aksept, respekt og fordomsfrihet ovenfor seg selv og andre.

Erotismen er uten religiøse og overnaturlige forestillinger, men tror på positiv anvendelse av menneskenes iboende energier og den positive livsenergi som skapes og er til stede i menneskets liv.

Erotismen formål er å fremme dette gjennom bedre fysisk og positiv mental utvikling.

Utover dette vil jeg som grunder av Erotismen tilføye at det helt klart er et ønske om å kunne tilby et godt alternativ til Kristendommen og det vi tidligere kalte statskirken. Den er det største trossamfunnet i Norge i dag og det mener jeg er en stor skam for vår nasjon. Det er på tide at mennesker skal kunne være fri i praktiseringen av sitt eget liv. Ved å skape trua på seg selv, den positive energien i alle mennesker og at vi kan si til alle og en – Du kan!