Opprinnelse

Opprinnelsen

Den første tanken om Erotismen fikk Tom Ketil Krogstad i starten på 2000-tallet. Ideen kom opprinnelig som en reaksjon på den sterke motstand og stigmatisering etableringen av den erotiske klubben Club4 møtte. Club4 ble etablert som et fristed der mennesker kunne være seg selv og leve ut seksuelle fantasier og ønsker med likesinnede. Det er dessverre mange som ikke liker at andre får være seg selv.

Både religiøse moralister og andre protesterte. Budskapet var kort sagt: dette kan du ikke gjøre, og dette får du ikke gjøre, fordi det liker vi ikke. Du får ikke bestemme selv, for noen andre liker det ikke. Hva som ligger bak denne opplevde retten til å bestemme over andres livsvalg, er ikke lett å forstå.

Tom fikk tidlig interesse for religion og har i to perioder av livet fordypet seg i temaet. Først i slutten av ungdomsskolen og i overgang til videregående skole.  Den neste perioden var da han tilbragte et år av sitt liv bak murene på Tunga kretsfengsel i Trondheim, som en konsekvens av Club4-saken.

Det som raskt ble tydelig for Tom var at mange livssyn og trossamfunn enten bruker menneskets praktisering av sitt seksualliv som et maktmiddel, eller så har man ikke noe fokus på dette i det hele tatt. Lyst og utlevelse av hvordan kroppen naturlig fungerer seksuelt, er noe som skal undertrykkes eller fornektes, eventuelt holdes under dyna med lyset slukket. Seksuallivet skal liksom ikke være en naturlig del av livsutfoldelsen. Dette skaper naturlig nok grobunn for en hel del dobbeltmoralisme.

At kropp, lyst og følelser har blitt så tabu, stemmer ikke med menneskets vesen og natur. Tabuet er skapt på bakgrunn av et kontrollbehov som religiøse maktpersoner har dyrket frem opp gjennom tidene.

Filosofering rundt dette, gjorde at Tom begynte å tenke på at det er på tide at mennesket ser seg selv og sier høyt: JEG KAN!

Tom har brukt tiden siden Club4-saken og frem til i dag, først og fremst på å overleve og klare å være del av et samfunn hvor han daglig møter stigmatisering, hån og dobbeltmoral. Stengte dører og fellesskap som ikke kunne vedkjenne seg Tom, vel og merke i det offentlige rom.

Privat har han alltid hatt familie, gode venner og samtalepartnere. Uten sin egen tro på JEGET og sin positive energi har Tom aldri kunnet overlevd et så negativt offentlig fokus over så lang tid. Uten en klar tro på seg selv og hva som er mulig gjennom å fokusere positivt hadde han aldri klart å bygge det han har vært med å skapt frem til i dag.

Tom har samlet informasjon, fakta og kunnskap de siste 10 årene som har gjort at han i dag er sikker på at dette er noe han vil dele med andre, fordi Erotismen kan hjelpe flere og være et positivt tilskudd i verden.

Nå er vi klare til å gi akkurat deg et større innblikk i vårt nye livssyn EROTISMEN!        Du kan!