Hvorfor støtte Erotismen?

Hvorfor er det viktig at du støtter Erotismen?

Erotismen er et livssynsfelleskap som styrker enkeltmennesket, arbeider for økt forståelse og respekt for andre, og en bedre verden for alle. Erotismens grunntanker oppstod ut fra en erkjennelse om at mange mennesker ikke kan leve det livet de selv ønsker, på grunn av kulturelle og religiøse begrensninger. Erotismen ble videre utviklet gjennom erkjennelsen om at mennesker som er del at et fellesskap der en kan være seg selv, opplever en forbedring av sin egen livskvalitet.

Erotismen fokuserer på den positive energien i deg og menneskets egen frie vilje og lyster. Du KAN!

Du definerer din egen livskvalitet og har de muligheter du drømmer om, ved å sette fokus på de seks livsenergier som er viktig for alle menneskers ve og vel: tilhørighet, anerkjennelse, selvrespekt, fysisk helse, seksuell helse og mental utvikling.

Fellesskapet er svært viktig i Erotismens arbeid. Derfor vil Erotismen opprette Livssentere, der medlemmer kan møtes for å finne et fellesskap og støtte hverandre. I Livssentrene kan du sette fokus på deg selv og livets nytelser. Erotismens første livssenter skal etableres i Trondheim.

Erotismens tanker er ikke nye, men er satt sammen til en utviklende helhet og er blitt et eget livssyn. Erotismen fremmer positiv og frigjørende tenkning og et fordomsfritt fellesskap. I Erotismens Livssenter er alle likeverdige og velkomne.