Info om “livssenter” prosjektet

Erotismen skal bygge møtesteder for folk, hvor de kan dyrke våre verdier og hverandre i felleskap.

Disse møtestedene skal hete Erotismens “livssenter”.

Dette er livssenter hvor man kan møte andre mennesker som setter fokus på de 6 punktene i livet som erotismen mener skaper det positive og gode JEGET.

Første målsetting er å skape et Livssenter i Trondheim i størrelsesorden 1-2000 kvm. Dette livssenter skal bestå av alt fra stort allmøterom/aula, til rom for meditasjon, nytelse og velværetilbud av ulike slag.

Dette livssenteret ser vi også for oss skal ha plass til fagfolk med egne tilbud innen fysisk helse, mental utvikling og helse, seksuell helse. Vårt livssenter skal også bestå av mentorer som kan være med å motivere og inspirere våre medlemmer. Disse mentorene vil være våre “energi boostere”. Dette er mennesker som i vårt miljø er gode på å ta vare på og motivere andre mennesker i vårt livssyn.

Mere detaljert info om Livssentret i Trondheim vil komme etterhvert.

Vi trenger støtte til å realisere dette prosjektet og ber deg se på fanen “Støtt foreningen”. Der kan du se de ulike måtene DU kan være med å bidra til at dette blir noe større og positivt for alle mennesker.