Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene omkring Erotismen.
Finner du ikke det du lurer på, send gjerne en epost til post@erotismen.no

Erotismen er et humanistisk sekulært livssynsamfunn. Erotismens formål er å legge til rette for et fellesskap for mennesker som deler Erotismens livssyn og verdier. Erotismen arbeider for å fremme et livssyn som understøtter enkeltmenneskets rett til å leve livet slik individet selv ønsker, basert på frihet og ansvar for sine egne valg.

Erotismen kjerne er utvikling av jeget, gjennom tilhørighet, anerkjennelse, selvrespekt, fysisk helse, seksuell helse og mental utvikling. Erotismen kaller dette de seks positive livsenergier som mennesket behøver for å leve et godt og fritt liv.

Erotismen arbeider for et mer aksepterende samfunn der enkeltmennesket kan utforske og utvikle sin selvforståelse, leve ut sine lyster og behov, alene eller sammen med likesinnede.

Den enkelte har derigjennom et klart etisk ansvar for seg selv, og for hvordan man forholder seg til andre mennesker. Erotismen fremmer verdier som aksept, respekt og fordomsfrihet ovenfor seg selv og andre.

Du kan finne ut mer om Erotismen under fanen «Om Erotismen?», om du klikker på enkeltelementene i symbolet, eller ved å ta kontakt med post@erotismen.no.

Nei. Erotismen er ikke en sex-sekt, eller en annen type sekt. Navnet er valgt ut fra et ønske om å sette fokus på det gode i livet, og anerkjenner at mennesker fra naturens side er erotiske vesener. Erotismen søker å styrke jeget og samfunnet ellers gjennom enkeltmenneskers utvikling. Hvordan medlemmene velger å leve ut sin erotiske side, er fritt opp til den enkelte.

Alle over 18 år, og som føler seg hjemme i Erotismens grunntanker, kan melde seg inn. For å bli medlem, kan du ikke tilhøre andre tros- eller livssynssamfunn. Dersom du er medlem i andre tros- eller livssynsamfunn, og ikke ønsker å melde deg ut av denne, så kan du likevel bli støttemedlem i Erotismen. Du finner innmeldingsskjema, og evt utmeldingsskjema fra den Norske Kirken under fanen Innmelding.

Ingenting skjer av seg selv. Erotismer arbeider for å bli registrert som et livssynssamfunn, og behøver derfor medlemmer som vil støtte opp under fellesskapet. Vi er mange som tenker det samme, og som ønsker å leve et utviklende og frigjørende liv. Sammen kan vi skape en mer positiv og spennende verden!

Så snart vi har registrert 500 medlemmer, kan vi søke om godkjenning for å få gjennomføre seremonier på lik linje med andre livssyn og religioner. Erotismen vil i første omgang tilby følgende seremonier:
• Livsenergi feiring
• Bryllup
• Bisettelse
Mange tror at man må tilhøre den norske kirke eller andre større livssyn og religioner for å kunne bisettes på en kirkegård, eller en gravlund (slik det burde kalles). Alle nordmenn har krav på å få en gravplass på den gravlunden man sogner til, uavhengig av tro eller ikke tro. Dette vil også omfatte Erotismens medlemmer. Les mer om våre seremonier under fanen «Om Erotismen».

Erotismen har sitt utspring i Trondheim, og det første Livssenteret er under planlegging og vil bygges i Trondheimsområdet. Fram til vi har klart å samle inn midler til bygging, vil møter avholdes jevnlig i leide lokaler. Vi vil arbeide for at flere Livssenter opprettes rundt om i Norge og i resten av verden etter hvert som vi verver medlemmer som har lyst til å ta del i fellesskapet.

Alle medlemmer og støttemedlemmer kan delta på møtene. Fellesskapet og det sosiale aspektet er en viktig del av Erotismen, og møtene vil i stor grad fokusere på dette. I tillegg vil møtene bestå av informasjon om Erotismen, aktuelle foredrag, diskusjoner rundt relevante problemstillinger og samtaler i grupper eller med veiledere.

Et medlemskap i Erotismen koster ikke noe. Støttemedlemmer betaler en årlig avgift på kr 500.

Foreningen er medlemseid. Det betyr at interesserte medlemmer kan sitte i styret, delta på årsmøte og i andre møter, og derigjennom påvirke hvordan foreningen styres.

Midler som kommer inn gjennom støttemedlemskap og donasjoner, går til gjennomføring av medlemsmøter (leie av lokaler, enkel servering), samt settes på egen konto for bygging og drift av Livssentre. Ingen enkeltpersoner kan ta ut overskudd. Det føres regnskap gjennom et godkjent regnskapsfirma.