Personvernerklæring

1. Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Erotismen samler inn og behandler personopplysningene dine når du er medlem, besøkende, eller på en annen måte registrert i systemet vårt.

Vår behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til norsk lov og er basert på personopplysningsloven (2018) som inkorporerer EUs General Data Protection Regulation (GDPR) i norsk rett.

Sist oppdatert: 24.07.19

2. Terminologi

Personvern:
Du bestemmer over dine egne personopplysninger, hvilke opplysninger du deler, og hvem du deler med.

Personopplysning:
Personopplysninger er informasjon om deg som kan knyttes til deg som enkeltperson. Eksempler er navn, kontaktinformasjon, fødselsdato, bilder, interesser, i tillegg til informasjon som kan knyttes til deg ved hjelp av en identifikator, som IP-adresse. Behandlere av personopplysninger må ha lov til å behandle dem, enten ved at du har gitt ditt samtykke, eller at loven sier at de kan.

Sensitiv personopplysning:
Sensitive personopplysninger er informasjon om deg av en mer personlig art. Denne typen informasjon er blant annet relatert til religion, seksualitet, helse, etnisitet, politikk, og kriminalitet. De som behandler sensitive personopplysninger er pålagt å beskytte sensitive personopplysninger, slik at uvedkommende ikke kan se dem.

3. Roller

Erotismens styre vil være behandler av personopplysninger om våre medlemmer, frivillige, besøkende, kontaktpersoner, kommunikasjonspartnere og søkere til stillinger og verv.

4. Formålet med behandling av personvernopplysninger

Vi behandler personopplysninger for å kommunisere med våre medlemmer, svare på henvendelser, informere om arrangement, og rapportere inn medlemstall for offentlig støtte.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsiden. De gir oss informasjon om hvordan besøkende benytter siden vår. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler her.

5. Hvor henter vi opplysninger?

Det aller meste av personopplysninger kommer direkte fra den registrerte selv.
Andre kilder vi henter opplysninger gjennom er BankID, nettsiden (erotismen.no), kommunikasjon via Facebook, informasjon samlet i forbindelse med arrangement o.l., og informasjon sendt til oss via e-post eller post.

6. Hva slags personopplysninger behandler vi?

6.1 Kommunikasjon med medlemmer

Vi sender ut nyhetsbrev til medlemmer og andre registrerte. I den forbindelse behandler vi navn, kontaktinformasjon og IP-adresse.

6.2 Opplysninger om våre medlemmer

Vi tar vare på navn, kontaktinformasjon og personnummer. Betalingsinformasjon blir lagret i betalingsløsningen. At du er medlem i Erotismen sier noe om din filosofiske overbevisning, noe som regnes som en sensitiv personopplysning.

7. Behandlingsgrunnlag

7.1 Kurs og livssynsaktiviteter

Behandling av personopplysninger i forbindelse med arrangement og kurs vil være nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er del av (GDPR art. 6 (1) b). Informasjon om arrangement og kurs vil sendes til deg på e-post dersom du samtykker til det (GDPR art. 6 (1) a).

7.2 Medlemmer

Medlemskap i eller støtte til Erotismen kan si noe om livssynet ditt. Denne typen opplysning regnes som en sensitiv personopplysning, på samme måte som seksuelle preferenser og helserelaterte opplysninger.

7.3 Sensitive personopplysninger

Vi behandler ikke sensitive personopplysninger utover det som er nevnt i dette dokumentet, og eventuelle opplysninger som du samtykker til at vi behandler.

7.4 Annet

Det kan oppstå tilfeller der vi har en berettiget interesse for å behandle personopplysninger, jfr GDPR art 6 (1) f.

8. Sikkerhetstiltak

Personopplysninger sikres i alle ledd av behandlingen. De som behandler informasjonen har rutiner som skal følges for å unngå tap eller urettmessig utlevering av informasjon. Datasystemene beskyttes med brannmur, virusbeskyttelse og sikkerhetskopieres daglig.

Brudd på sikkerhetsrutiner vil bli dokumentert, evaluert og, om nødvendig, sendt videre til Datatilsynet. Alle som rammes av bruddet vil bli varslet.

9. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi kommer aldri til å dele ut personopplysninger til en tredjepart med mindre det foreligger en rettslig årsak, eller etter avtale med den registrerte.

10. Lagringstid

Vi tar vare på personopplysninger så lenge du er medlem av Erotismen, for å opprettholde forholdet mellom deg og oss.

11. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

11.1 Informasjon om behandling av personopplysninger

Du har rett til informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du skal kunne finne ut hvordan personopplysninger blir behandlet, hvilke konsekvenser behandlingen kan ha, dine rettigheter og hvordan du bruker dem.

11.2 Innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger. Du skal få vite om vi samler inn og bruker opplysninger om deg.

11.3 Korrigering av personopplysninger

Du har rett til å få korrigert personopplysninger som er feil eller unøyaktige. Blant annet sikrer dette at vi, til enhver tid, har oppdatert informasjon om deg.

11.4 Sletting av personopplysninger

Du har rett til å be om sletting av personopplysninger. Dette gjelder blant annet når lagring ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, om du trekker tilbake samtykke og det ikke finnes annen rettslig årsak for behandlingen.

11.5 Begrenset bruk av personopplysninger

Du har rett til å be oss om å ikke bruke personopplysningene dine til annet enn å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettslig krav, for å beskytte en annens rettigheter eller å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis:
– Du har bedt om at feilaktige opplysninger korrigeres (inntil opplysningene er oppdatert).
– Du har klaget på behandlingen av personopplysningene (inntil du får tilbakemelding på klagen).
– Det viser seg at vår behandling av opplysningene er ulovlig, og du foretrekker at vi lagrer opplysningene fremfor å slette dem.

11.6 Dataportabilitet

Du har rett til å be om at dine personopplysninger utleveres fra oss og til en annen organisasjon eller deg selv. Dette er for å gi deg kontroll over egne opplysninger, og det skal gjøre det enklere for deg å flytte fra en organisasjon til en annen.

Dette gjelder kun opplysninger du selv har gitt oss, og bare når vi bruker opplysningene til å oppfylle en avtale med deg eller når bruken av opplysninene er basert på ditt samtykke.

11.7 Protestere

Du har rett til å protestere mot innsamling og bruk av personopplysninger som innebærer profilering, blant annet målrettet annonsering.

12. Klager

Har du innsigelser til hvordan vi behandler personvernopplysningene dine kan du klage til Datatilsynet. Vi ønsker at du tar kontakt med oss først, slik at vi kan ta stilling til situasjonen din, og eventuelt oppklare misforståelser.

13. Kontaktinformasjon

Erotismen (Organinsasjonsnummer 923 020 292) har postadresse Dronningens gate 40, 7011 Trondheim, og telefonnummer 970 66 666.

Har du spørsmål eller innsigelser til hvordan vi behandler personopplysningene dine kan du kontakte oss på post@erotismen.no.

14. Endringer

Dersom det skulle bli endringer i hvordan vi behandler personopplysninger på, eller i det overordnede regelverket om behandling av personopplysninger, kan det føre til endringer i denne erklæringen. Dersom disse endringene er av større grad, og vi har kontaktopplysningene dine, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse endringene så snart som mulig. Uansett vil oppdatert informasjon finnes på våre nettsider.