Seremonier

Erotismens seremonier

Alle personlige seremonier starter med en samtale med de det gjelder minst en uke før. Samtalen kartlegger eventuelle ønsker i forhold til musikk og kulturelle innslag og hva som skal sies til/om den/de det gjelder. Så langt mulig skal talene understreke personen(er) tanker og handlinger i forhold til de seks livsenergier (tilhørighet, anerkjennelse, selvrespekt, fysisk og seksuell helse, og mental utvikling) og jeget – gjerne med personlige eksempler.

Seremonirom har et podie i midten, og bilder/illustrasjoner av de seks livsenergiene som kan settes rundt podiet.

Seremonirom klargjøres/dekoreres av den/de det gjelder, pårørende eller andre nære som kjenner vedkommende godt dagen før, i samarbeid med seremonimester/forstander. Stoler, eventuelt bord, settes opp etter de det gjelder sine ønsker. Blomster/dekorasjoner og musikkvalg ut fra hva som betyr noe for den/de det gjelder. Musikk kan spilles gjennom anlegg, eller det kan leies inn forsanger, band eller lignende.

Erotismens seremonier:

  • Livsenergi feiring
  • Bryllup
  • Bisettelse
  • Andre seremonier?

Livsenergi feiring

Seremonien gjøres som en gruppe-samling for nye medlemmer, «livssyns-bekjennelse» eller som en personlig seremoni. Eventuelt et fast arrangement 2-4 ganger årlig, der de som ønsker det kan melde seg på.

På forhånd har deltaker(ne) deltatt på workshop for å bli kjent med livsenergiene og jeget. I workshopene har deltakerne arbeidet med hva hvert enkelt punkt betyr for individet, hvordan han/hun/hen ønsker å ta dette i bruk i hverdagen, samt hvilken livsenergi(er) den enkelte ønsker å arbeide med videre. De som skal delta i seremonien sitter samlet på podiet i midten, gjester står/sitter rundt.

Forstander:

Erotismen er et livssyn der vi har fokus på hvordan vi kan anvende livsenergiene tilhørighet, anerkjennelse, selvrespekt, fysisk helse, seksuell helse og mental utvikling på en positiv måte for å utvikle Jeget.
Jeget er deg. Den du er. Det du kan. Og du KAN!
Livsenergiene kan gjennom livet svekke deg, dersom du eller andre blokkerer for energiene.
Livsenergiene kan styrke deg, dersom du åpner for blokkeringene og har mot til å utvikle deg som menneske.
Erotismens mål, er at du utvikler deg selv til å bli et helere og bedre menneske, og gjennom dette tørre å leve det livet du selv ønsker.
Da er du også med på å skape en bedre verden.
Et fokus på jeget, innebærer også et fokus på hvordan vi er mot andre.
Å tørre bli kjent med sine svake sider, og tørre innrømme negative følelser som fordomsfullhet, sjalusi, sinne og hat.
Du må anerkjenne og kjenne på det negative for å klare å snu det til en positiv livsenergi.
Når vi kjenner oss selv bedre, kan vi lettere arbeide med å snu det som er negativt, som stjeler energi, til å bli noe positivt, både for oss selv og for de rundt oss.
Det kan være en utfordrende og krevende reise, men du KAN!

De som deltar i seremonien, sier i kor etter forstanderen:

Jeg vil gi og få tilhørighet.
Jeg vil gi og motta anerkjennelse.
Jeg vil styrke min egen og andres selvrespekt.
Jeg anerkjenner muligheter i min fysiske helse.
Jeg vil respektere min egen og andres rett til seksuell helse.
Jeg vil jobbe for selvinnsikt og mental utvikling.
Jeg vil være et helt menneske og utvikle et sterkere og mer balansert Jeg.

Det åpnes for at de som ønsker, kan si noe (evt. avklare dette på forhånd).
Så: applaus, musikk, fest og feiring av de nye erotistiske menneskene!

Bryllup

Podiet der brudeparet skal stå settes midt i rommet (som jeget), og med bilder/illustrasjoner rundt som representerer de seks positive livsenergier. Deltakerne står rundt, evt. sitter på stoler satt i ring rundt brudeparet. Musikk som representerer brudeparet spilles når venner og familie ankommer. Om det er ønskelig, serveres enkel fingermat og drikke. Det skal være tid til å gå rundt og se, snakke sammen, eventuelt spise før seremonien starter.

Brudeparet ankommer sist, og kommer inn i rommet fra hver sin side, eller sammen. De som ønsker det, kan ha forlovere, brudepiker-/svenner eller andre personer som betyr mye for de med seg inn, eller ventende ved podiet.

Forstander:

I dag er vi samlet for å hylle kjærligheten, og for å feire at Navn Navnesen og Frøken Frøkensen (og eventuelt flere) har et ønske om å tilbringe livet som en helhet sammen, og utvikle seg i fellesskap i Erotismens ånd.

Ord som gjentas av de det gjelder:

Jeg, Navn Navnesen, erklærer min kjærlighet til Frøken Frøkensen. Jeg vil bidra til at ditt jeg, får utvikle sin helhet sammen med meg. Hos meg skal du finne tilhørighet. Hos meg skal du få anerkjennelse for den du er og det du gjør. Sammen skal vi bygge hverandres selvrespekt. Sammen skal vi utvikle og nære den andres fysiske og seksuelle helse. Sammen skal vi arbeide for en positiv mental utvikling. Slik skal vi nære hverandres jeg.

Begge sier sine personlige lovnader til den andre (som de evt har skrevet på forhånd).

Forstander:

Da kan dere gi hverandre ett kyss for å markere det dere har lovet ovenfor den andre, og for oss som vitner dette sammen med dere.

Paret (+) kysser og snur seg deretter mot publikum.

Forstander (til publikum):

Vil dere gi Navn Navnesen og Frøken Frøkensen tilhørlighet blant dere som er samlet her i dag?

Publikum: Ja

Vil dere gi (navnene) anerkjennelse for sin kjærlighet og plass i flokken?

Publikum: Ja

Vil dere støtte (navn og navn) søken etter selvrespekt?

Publikum: Ja

Vil dere gi (navn og navn) rom for positiv utvikling av fysisk og seksuell helse?

Publikum: Ja

Vil dere bistå til at (navn og navn) får en positiv mental utvikling?

Publikum: Ja

Da er det en glede å ønske (navn og navn) et videre positivt og utviklende liv sammen og i fellesskap. Fellesskapet skal vare så lenge begge parter ønsker, og forhåpentligvis livet ut.

Applaus og jubel

Husk at dette må inkluderes:

At partene erklæres for rette ektefolk etter ekteskapsloven paragraf 11.

Bisettelse (eller skal vi kalle det noe annet?) Et siste farvel.

Rom dekorert ut fra den avdødes interesser/hobbyer. Blomster/dekorasjoner og musikkvalg ut fra hva som betydde noe for den avdøde selv. Musikk kan spilles gjennom anlegg, eller det kan leies inn forsanger, band eller lignende.

Erotismen anbefaler kremering, men dette avgjøres av avdødes og pårørendes syn på dette. Ofte vil kremasjon skje etter bisettelsen.

Kisten settes midt i rommet (som jeget), og med bilder/illustrasjoner rundt som representerer de seks livsenergier. Deltakerne står rundt, eventuelt sitter på stoler satt i ring rundt avdøde. Musikk som representerer den døde spilles når venner og familie ankommer. Om den avdøde og pårørende ønsker det, serveres enkel fingermat og drikke. Det skal være tid til å gå rundt å se, snakke sammen, eventuelt spise før seremonien starter.

Forstander:

Vi er samlet her i dag, for å ta et siste farvel med (navn).

Erotismen har fokus på jeget, derfor er (navn) i  midten og de seks positive livsenergier: tilhørighet, anerkjennelse, selvrespekt, fysisk helse, seksuell helse og mental utvikling som omkranser (navn) som en siste hilsen.

 (Tale tilpasset personen: (Navn) har vært medlem av Erotismen siden (dato), og (om vedkommendes medlemskap, hvilke livsenergier som var spesielt viktige, positive ting om vedkommende m.m. Erotismen har et åpent syn på hva som skjer med energiene våre etter døden. (Navn) hadde tanker om at energien som tidligere var i hans kropp, nå er i reise mot en annen livsform (el.l, om man vet noe om dette) osv.)

Musikk

Det åpnes for de som eventuelt ønsker å si noen ord til (navn)? (taler el.l.)

Vi reiser oss for å ta et siste farvel. (deltakerne stiller seg på rekke, går en og en frem til hodeenden av kisten for å si noen ord/vise siste respekt)

Takk for tiden vi fikk med deg, (navn).

Kisten bæres ut.