Hva skjer på møtene?

Alle medlemmer og støttemedlemmer kan delta på møtene. Fellesskapet og det sosiale aspektet er en viktig del av Erotismen, og møtene vil i stor grad fokusere på dette. I tillegg … Les mer

Hvor finner jeg Erotismens Livssenter?

Erotismen har sitt utspring i Trondheim, og det første Livssenteret er under planlegging og vil bygges i Trondheimsområdet. Fram til vi har klart å samle inn midler til bygging, vil … Les mer

Hvorfor skal jeg melde meg inn?

Ingenting skjer av seg selv. Erotismer arbeider for å bli registrert som et livssynssamfunn, og behøver derfor medlemmer som vil støtte opp under fellesskapet. Vi er mange som tenker det … Les mer

Hvem kan bli medlem?

Alle over 18 år, og som føler seg hjemme i Erotismens grunntanker, kan melde seg inn. For å bli medlem, kan du ikke tilhøre andre tros- eller livssynssamfunn. Dersom du … Les mer

Er Erotismen en sex-sekt?

Nei. Erotismen er ikke en sex-sekt, eller en annen type sekt. Navnet er valgt ut fra et ønske om å sette fokus på det gode i livet, og anerkjenner at … Les mer

Hva er Erotismen?

Erotismen er et humanistisk sekulært livssynsamfunn. Erotismens formål er å legge til rette for et fellesskap for mennesker som deler Erotismens livssyn og verdier. Erotismen arbeider for å fremme et … Les mer