Hva er Erotismen?

Erotismen er et humanistisk sekulært livssynsamfunn. Erotismens formål er å legge til rette for et fellesskap for mennesker som deler Erotismens livssyn og verdier. Erotismen arbeider for å fremme et livssyn som understøtter enkeltmenneskets rett til å leve livet slik individet selv ønsker, basert på frihet og ansvar for sine egne valg.

Erotismen kjerne er utvikling av jeget, gjennom tilhørighet, anerkjennelse, selvrespekt, fysisk helse, seksuell helse og mental utvikling. Erotismen kaller dette de seks positive livsenergier som mennesket behøver for å leve et godt og fritt liv.

Erotismen arbeider for et mer aksepterende samfunn der enkeltmennesket kan utforske og utvikle sin selvforståelse, leve ut sine lyster og behov, alene eller sammen med likesinnede.

Den enkelte har derigjennom et klart etisk ansvar for seg selv, og for hvordan man forholder seg til andre mennesker. Erotismen fremmer verdier som aksept, respekt og fordomsfrihet ovenfor seg selv og andre.

Du kan finne ut mer om Erotismen under fanen «Om Erotismen?», om du klikker på enkeltelementene i symbolet, eller ved å ta kontakt med post@erotismen.no.

Legg igjen en kommentar