Hvem kan bli medlem?

Alle over 18 år, og som føler seg hjemme i Erotismens grunntanker, kan melde seg inn. For å bli medlem, kan du ikke tilhøre andre tros- eller livssynssamfunn. Dersom du er medlem i andre tros- eller livssynsamfunn, og ikke ønsker å melde deg ut av denne, så kan du likevel bli støttemedlem i Erotismen. Du finner innmeldingsskjema, og evt utmeldingsskjema fra den Norske Kirken under fanen Innmelding.

Legg igjen en kommentar