Jeg vil ikke melde meg ut av den religionen eller livssynet jeg er medlem av i dag, for hvem skal ellers kunne hjelpe meg og min familie med viktige seremonier i livet?

Så snart vi har registrert 500 medlemmer, kan vi søke om godkjenning for å få gjennomføre seremonier på lik linje med andre livssyn og religioner. Erotismen vil i første omgang tilby følgende seremonier:
• Livsenergi feiring
• Bryllup
• Bisettelse
Mange tror at man må tilhøre den norske kirke eller andre større livssyn og religioner for å kunne bisettes på en kirkegård, eller en gravlund (slik det burde kalles). Alle nordmenn har krav på å få en gravplass på den gravlunden man sogner til, uavhengig av tro eller ikke tro. Dette vil også omfatte Erotismens medlemmer. Les mer om våre seremonier under fanen «Om Erotismen».

Legg igjen en kommentar