Utmelding av trossamfunn

Det er ikke tillatt å være medlem av flere tros- eller livssynssamfunn i Norge.
For å melde deg inn i Erotismen må du derfor melde deg ut av eventuelle tros- eller livssynssamfunn du allerede er medlem av.
Under finner du skjema som du må fylle ut og sende inn til tros- eller livssynssamfunnet du er medlem av.

Utmeldingsskjema

Det er mulig å melde seg ut av Den norske kirke elektronisk ved å benytte kirkens nettbaserte løsning: https://kirken.no/medlem/
Der logger du inn med BankID, og kan melde deg ut med umiddelbar virkning.